مقالات درج شده در این بخش در رابطه با حوزه های کاری شرکت بوده و به طبع مخاطبان ویژه خودرا خواهد داشت. فرمت نمایش مقالات، آزاد بوده و ضرورتاً به شکل مقالات ژورنالهای علمی نیست و بسیاری از آنها مقالات آموزشی بوده که صرفاً جهت اطلاع رسانی و کمک به نشر سواد عمومی و تخصصی خواهد بود.

چنانچه مایل به درج مقاله خود در این بخش هستید. آنرا به آدرس soshians.co@gmail.com و با موضوع article ارسال نمایید تا پس از بررسی، با نام خود شما در وب سایت منتشر گردد.

 


خطا 404 - پیدا نشد

متأسفانه یافت نشد.