برگزاری دوره های آموزشی تخصصی: سامانه ایران آموزش

 

برگزاری دوره های تخصصی در زمینه های گوناگون بصورت حضوری در تهران و شهرستانها با حضور اساتید نخبه کشوری و فارغ التحصیل برترین دانشگاههای کشور

 

ورود به سامانه:

http://iranamouzesh.com