شرکت پایش نیرو سوشیانس

شرکت مهندسی پایش نیرو سوشیانس، تأمین کننده قطعات و تجهیزات نیروگاهی و صنایع نفت، گاز و ارائه دهنده محصولات پایش و مانیتورینگ عملکرد در صنایع ذکر شده است. موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از:

  • * طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای پایش و مانیتورینگ عملکرد در نیروگاههای بخار، سیکل گازی و سیکل ترکیب
  • مشارکت در بخش طراحی و مهندسی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
  • طراحی، ارتقا و اجرای سیستم کنترل بر پایه PLC در صنایع مختلف
  • تأمین قطعات و تجهیزات (ابزاردقیق، برق و قطعات ماشینهای دوار) نیروگاهی و صنایع نفت وگاز
  • انجام تعمیرات اساسی (اُورهال) بخش ابزاردقیق صنایع نیروگاهی، نفت، گاز و کارخانجات کوچک و متوسط
  • ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرحها و طراحی نظامهای مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مهندسی و علوم کاربردی
پانیر: سامانه پایش عملکرد نیروگاهی
ایران آموزش: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی