سال 1396

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی فروشگاه آنلاین انتشارات دینور

کتاب شور شیرین و شور شیرین کامل و شوق فرهاد تنها و اولین کتابی است که به نوشتار و خط کردی کرمانشاهی و اِعراب گذاری نوشته و به پارسی برگردانده شده است.

کتاب شور شیرین و شور شیرین کامل که تمامی مرد کرد، اهالی محترم غرب کشور به ویژه هر کرمانشاهی اعم از کرد، لک و غیره لازم است آنرا داشته باشد و هرکس با کمترین سواد خواندن و نوشتن قادربه خواندن آن است (خودآموز کردی کرمانشاهی است)

شور شیرین برای کسانی است که بخواهند همیشه آنرا در دسترس داشته باشند، بخوانند و لذت ببرند با بیش از 2400 واژه و فعل در 327 صفحه.

شور شیرین کامل، علاوه بر مزایای شور شیرین، برای اهالی تحقیق است که بخواهند علاوه بر شرح و تفسیر معانی، اصطلاحات، شهرها، نامها، اماکن و شرح و تفسیر بیش از 20 نوع رقص چوپی که ویژه مردم کرمانشاهان است، با وجه تسمیه نام و شکل عملی آنها بیان شده است. با بیش از یازده هزار واژه و فعل.

بزرگان و صاحب نظران عرصه فرهنگ و هنر مردمی نظرات خودرا در مورد شورشیرین کامل بیان فرموده اند. از جمله پروفسور کزازی و پروفسور همزه ای.

 

مشاهده فروشگاه آنلاین انتشارات دینور : http://dinavarpub.ir