سامانه ثبت سفارش چند فروشگاهی کالافیس

سال 1396

طراحی، پیاده ­سازی و پشتیبانی سامانه ثبت سفارش چند فروشگاهی کالافیس

در این سامانه، تأمین کنندگان و فروشندگان کالاها و محصولات و خدمات، داشته های خودرا ثبت میکنند و کاربران میتوانند از فروشگاههای مختلف فعال شده در این سامانه خرید کنند.

آدرس: www.kalaface.com