سال 1390

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکتی شرکت ابتکار برق کرمانشاه

شرکت ابتکار برق کرمانشاه با استفاده از کادر مجرب و متخصص و بهره گيری از اساتيد دانشگاه ، آمادگی خود را برای انجام کارهای اجرایی ، تعمير ونگهداری ،اتو ماسيون، طراحی و اجرای سيستمهای روشنایی، شبکه‌های انتقال نيرو ، تاسيسات پمپاژ و انتقال (آب، نفت و گاز) بهينه‌سازی خطوط توليد و… اعلام می‌دارد .

 

http://www.mobtakeranis.ir/