سال 1392

اجرای پروژه نصب و راه اندازی شبکه داخلی و تلفن سانترال شرکت محورسازان زاگرس

شرکت محورسازان زاگرس به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان سیبک ، مفصل و مونتاژ جعبه فرمان؛ بازار هدف خود را شرکت های خودروساز قرار داده است و در انطباق با مشخصه فنی ISO/TS16949:2009 و الزامات خاص شرکت سازه گستر سایپا با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ کیفیت سعی در بهبود مداوم کلیه فرآیندها و فعالیت های خود دارد.

مدیریت شرکت ضمن تأکید بر منابع انسانی بعنوان منبع تفکر و ارتقاء دانش و مهارت و توانمندی آنان برای رسیدن به اهداف کیفی سازمان و با اعتقاد بر این اصل که یافتن و حفظ سهم بیشتر در بازار در گرو حفظ استمرار افزایش کیفیت محصول می باشد ، خود و همکاران این مجموعه را متعهد و موظف به رعایت اصول و الزامات بنیادین سیستم مدیریت کیفیت می داند.