سال 1394

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکتی کارگاه پولادمدل

 

پولاد مدل، تولیدکننده گریتینگ ( شبکه) های چدنی، فولاد گالوانیزه و استیل، جهت کف پارکینگ و موتورخانه

گریل چدنی ( گریتینگ – انواع درپوشهای کانال – شبکه) چدنی – گریتینگ چدنی

( گریل – گریتینگ – درپوش کانال – شبکه) از جنس چدن با پوشش اپکسی یا فولاد گالوانیزه و استیل جهت کف پارکینگ – جلورامپ – کف موتورخانه – آشپزخانه صنعتی – تصفیه خانه جکوزی – کارخانجات و محوطه سازی ها

گریتینگ چدنی – فولاد گالوانیزه – استیل

تجهیزات پارکینگ : شبکه کف پارکینگ – شبکه جلو رامپ پارکینگ

تجهیزات موتورخانه : شبکه (گریتینگ) کف موتورخانه

تجهیزات جکوزی : شبکه (گریتینگ) کف جکوزی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی : گریتینگ چدنی با رنگ اپکسی کف آشپزخانه

تجهیزات تصفیه خانه آب : شبکه (گریتینگ یا گریل) کف تصفیه خانه