طراحی و تولید انواع نرم افزارهای دسکتاپ، تحت وب، تحت موبایل و تحت شبکه