این مفاهیم معمولا به جای هم به کار می‌روند ولی یکسان نیستند. در این مطلب در مورد تفاوت آنها و نحوه استفاده‌ی آنها توضیح می‌دهیم.

با توجه به Usability.gov  «وایرفریم بازنمایی بصری صفحه وب است… برای نشان دادن اینکه هر آیتم در کجای صفحه قرار بگیرد.» یک طرح اولیه بصری متشکل از جعبه‌های خاکستری، که نشان دهنده‌ی المان‌های اصلی و مشخص کننده‌ی سلسله مراتب سایت است.

و چنانچه بخواهیم به سایر انواع پروژه های نرم افزاری، مفهوم را بسط دهیم، میتوانیم به زبان ساده تری بگوییم که وایرفریم درواقع طراحی عناصر و امکانات واسط نرم افزاری بر روی کاغذ است تا شمای کلی را به مشتری منتقل کند و تأییدیه اولیه را صادر کند.

وایرفریمینگ در یک تیم معمولا سریع پیشرفت می‌کند چرا که مکررا می‌تواند ایده های جدید و داده ها و نیازهای استفاده ای را مجتمع کنند. وایرفریم ها جزئیات زیادی را نشان نمی‌دهند ولی یک طرح ساده‌ای بوجود می آورند که پروژه و اعضای آن را راهنمایی می‌کند.

  • وایرفریم‌ها المان‌های اولیه یک صفحه وب را قابل تصور می‌سازند.
  • به سرعت توسعه و پالایش می‌شوند.
  • تعاملی نیستند.

به هنگامی که یک وایرفریم تعاملی می‌شود، تبدیل به یک پروتوتایپ می‌گردد.

 

و اما پروتوتایپ

پروتو تایپ یک بازنمایی تعاملی از یک محصول نهایی است که از نظر معنایی جزئی‌تر از وایرفریم است (مثلا گرافیک ها و متن).توسعه دهندگان با پروتوتایپ های قابل کلیک، کاربران را برای تجربه و آزمایش در واسط کاربری (UI) خود تجهیز می‌کنند.

پروتوتایپ بایستی به محصول نهایی شباهت داشته باشد. فعل و انفعالات دقیق و منظم بایستی تجربه  کاربری (UX) را مدل سازی نمایند. نادیده گرفتن وابستگی بین رابط کاربری و ساختار برنامه نویسی در این مرحله باعث کاهش هزینه توسعه و چابک می‌شود.

  • پروتوتایپ ها تعاملی هستند.
  • تجربه کاربری را مدل سازی می‌کنند.
  • آزمایش وسیع کاربری را ممکن می‌سازند.

پروتوتایپینگ به طرفین اجازه مرور یک راه حل را می‌دهد و قبل از صرف زمان و پول برای کدنویسی راه حل مطرح شده را با کاربران آزمایش می‌کند. وایرفریم‌ها زمانیکه راه حل در جلسات تیمی و بعد از آزمایش های کاربری سریع و فعل و انفعالات پخته می‌شود، می‌توانند تبدیل به پروتوتایپ‌های پیشرفته و پیچیده شوند.

و اما ماکاپ

ماکاپ (Mockup) هم از وایرفریم و هم از پروتوتایپ متفاوت است. همانند وایرفریم ایستا ولی بیشتر گرافیکی و بصری هستند و برند را بدون قابیلیت‌های تعاملی پروتوتایپ منتقل می‌کنند.

 

آیا نیازی به ماکاپ هست؟

ماکاپ یک طرح ایستا هست که در آن هویت بصری یک مجموعه، شامل رنگ و تایپوگرافی و سبک بصری پیاده‌سازی می‌شود. ماکاپ‌ها میتوانند پیش نویسی برای طرح نهایی یک راه حل باشند. آنها به سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه بُعدی از کالا را نشان می‌دهند که می‌تواند برای مشتری نهایی و فاکتور‌های موفقیت تجاری اهمیت داشته باشند.

  • ماکاپ ها هویت بصری مجموعه را نمایش می‌دهند.
  • می‌توانند به شمایل و احساس راه حل نهایی نزدیک باشند.
  • برای آزمایش و مقبولیت کاربر مفید هستند.

ماکاپ ها خصوصا برای دریافت قبل از موعد مبلغ قرارداد از سرمایه‌گذاران کارآمد هستند. چراکه راحتتر از وایرفریم‌های انتزاعی فهمیده می‌شوند و سریعتر از پروتوتایپ‌ها ساخته می‌شوند.